เยี่ยมชม

SIMTEC ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ผ่านมา อาจารย์สุธี รุกขพันธุ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม นำคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ ให้การต้อนรับ

SIMTEC ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่นฯ และ บริษัท เคเอสไอ โซลูชั่นฯ เข้าเยี่ยมชม LEARNING FACTORY

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ นายชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนางฉวีวรรณ จิรวุฒินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอสไอ โซลูชั่น

SIMTEC ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายวินัย หมื่นรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ท่าน เดินทางเข้าเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือสถาบัน (SIMTEC) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ

SIMTEC ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนฯ และ บริษัท อมตะฯ เข้าชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับ รศ.ดร ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งหมด 20 ท่าน

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน Learning Factory

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 3 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวนทั้งหมด 44 คน เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory;

SIMTEC ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาทักษะและออกแบบระบบ IoT เพื่ออุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดยนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินทางเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร และเปิดศูนย์พัฒนาทักษะและออกแบบระบบ IoT เพื่ออุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

สุมิพลฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบอำนาจให้นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน SIMTEC Learning Factory

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เพื่อศึกษาดูงาน Learning Factory; Smart Production Line โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ

SIMTEC ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนปวช.-ปวส. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าศึกษาดูงาน Learning Factory

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดยนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นปวช. สาขาช่างกล และระดับชั้นปวส. สาขาเทคนิคการผลิต จำนวนทั้งสิ้น 28 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน SIMTEC Learning Factory รับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่าง ๆ โดยทีมวิทยากรประจำสถาบันฯ

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์แนะแนวจาก 13 โรงเรียน เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้การผลิตอย่างมืออาชีพ (NEW INNOVATOR MANUFACTURING TECHNOLOGY)”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2665 ที่ผ่านมา ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และ นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ฝ่ายแนะแนวจำนวน 22 ท่านจาก 13 โรงเรียน